به سینادنتال بپیوندید

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟بازیابی کلمه عبور

ثبت نام
باز کردن منو

نام کالا: سر سوزن SIRIO

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: سر سوزن گيج 27کوتاه

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: سر سوزن گيج 27بلند

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: سر سوزن CK-JECT

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: سر سوزن CK-JECT

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: سر سوزن NOP

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: سر سوزن گيج 27طول 25

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: سر سوزن گيج 27طول 38

نام انگلیسی کالا: DC dentalinjection

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: سر سوزن گيج 30 طول 12

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: سر سوزن گيج 27طول 30

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: سر سوزن گيج 30طول 16

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: سرسوزن ترمو

نام انگلیسی کالا: Termo

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: سرسوزن سافی دنت

نام انگلیسی کالا: sofident

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: سرسوزن سپتو جکت

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: سر سوزن نیکی رهنما کوتاه و بلند

نام انگلیسی کالا: 100 Disposable Dental Needle

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد