به سینادنتال بپیوندید

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟بازیابی کلمه عبور

ثبت نام
باز کردن منو

نام کالا: نخ دندان

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: قرص آشکار کننده پلاک

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: ژل ميکرو ابريژن

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: سفيد کننده پودري سديم پربورات

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: پودر دستگاه ايرفلو

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: دستگاه ايرپروفي

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: ماده حاوي سيلور فلورايد

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: ژل تشخيص پوسيدگي

نام انگلیسی کالا: Caries detector

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: ژل فلورايد2/7%

نام انگلیسی کالا: Fluoride gel

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: ژل بي حسي موضعي

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: ژل ميکرو ابريژن

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: زونالين

نام انگلیسی کالا: Zonalin

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: ژل سفيد کننده کاربامايد پراکسايد

نام انگلیسی کالا: claridex day

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: ژل فلورايد توت فرنگي

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: ژل فلورايد آدامس

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: ژل فلورايد گيلاس

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: ژل فلورايد خنثي

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: ژل فلورايد

نام انگلیسی کالا: Fluor gel

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: کلروهگزين-ناژو

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: قرص دهان شويه

نام انگلیسی کالا: Mouthwash tablets

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: کلروهگزيدن

نام انگلیسی کالا: Hexodine

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: قرص دهان شويه

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: محلول جرم گيرt.s.r

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: خمير پروفيلاکسي

نام انگلیسی کالا: Prophyluxi paste

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد