به سینادنتال بپیوندید

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟بازیابی کلمه عبور

ثبت نام
باز کردن منو

نام کالا: سونداس میک

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: پنس کاربن

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: نخ بخیه غیر قابل جذب

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: کاغذ کپی هنل مستقیم

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: خمیر پانسمان متال

نام انگلیسی کالا: Hydraulic temprary restrotive

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: سدیم فلوراید 0.2

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: دهان شویه مناسب کودکان

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: دهانشویه کلرهگزدین

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: دهان شویه مناسب دندان های حساس

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: دهان شویه کامل

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: دهان شویه مناسب دندان های ارتودنسی

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: سینی ابزار جراحی سیلیکون دار

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: سینی ابزار جراحی سیلیکون دار

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: بیکس گاز سانتی متر 14×L 18

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

قیمت: 850,000

قیمت: 1,000,000 اضافه به سبد خرید جزئیات بیشتر

نام کالا: بیکس گاز سانتی متر 13×M 15

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: بیکس گاز سانتی متر 11×S 12

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: بیکس گاز سانتی متر 9×XS 9

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: اندوباکس مستطیلی

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: گالی پات 180cc

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: گالی پات 150cc

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: گالی پات 120cc

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: گالی پات 90cc

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: گالی پات 60cc

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: گالی پات 30cc

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد