به سینادنتال بپیوندید

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟بازیابی کلمه عبور

ثبت نام
باز کردن منو

نام کالا: فيلم راديوگرافي

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: فيلم راديو گرافي کداک

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: فيلم راديو گرافي

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: فيلم راديوگرافي اطفال

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: فيلم راديوگرافي خود ظهور

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

قیمت: 1,280,000

قیمت: 1,300,000 اضافه به سبد خرید جزئیات بیشتر

نام کالا: داروي ظهور آماده چامپيون

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: داروي ظهور و ثبوت

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: داروي ظهور و ثبوت

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: داروي ظهور و ثبوت

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: داروي ظهور و ثبوت

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: داروي ظهور و ثبوت

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: فیلم فوما

نام انگلیسی کالا: Foma DENTIX

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: فیلم آگفا

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد